Kondiciós listák

Kondiciós Lista - Zálogfiók Zrt., mint hitelnyújtó és függő ügynökei útján nyújtott záloghitelek tekintetében

Zálogfiók Zrt., mint záloghitelező
1119 Budapest, Petzvál J. u. 44.

KONDÍCIÓS LISTA GÉPJÁRMŰVEK ZÁLOGHITELEZÉSE ESETÉN
Érvényes: a 2012. január 1. napját követően kötött szerződésekre

ALKALMAZANDÓ:
A Zálogfiók Zrt., mint hitelnyújtó, és a gépjárművek őrzésével, tárolásával megbízott függő ügynökei közreműködésével megkötött zálogkölcsön szerződések esetén.

ELZÁLOGOSÍTHATÓ:
Törzskönyvvel rendelkező gépjármű, egyedi elbírálás alapján, műszaki állapot figyelembe vételével.

1. HITELFOLYÓSITÁS FELTÉTELEI
Érvényes forgalmi engedély és a törzskönyv átadása, valamint feltétel, hogy a gépjármű tehermentes legyen.

1/a. MAGÁNSZEMÉLY TULAJDONJOGÁT KÉPEZŐ ZÁLOGTÁRGY ESETÉN:
Az elzálogosító személyazonossági igazolványának és lakcímkártyájának bemutatása.
Az elzálogosító személy azonosításához, illetve a zálogtárgy átvételét igazoló nyilvántartó laphoz szükséges adatok igazolása.

1/b. GAZDÁLKODÓ SZERVEZET TULAJDONÁT KÉPEZŐ ZÁLOGTÁRGY ESETÉN:
Cégjegyzéssel rendelkező személy, vagy személyek személyazonosságának igazolása, illetve ezen jogosultságuk közjegyző által hitelesített igazolásaként (aláírási címpéldány) fénymásolati példánya, eredeti bemutatása mellett, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, valamint a NAV-tól nullás igazolás.

2./ A ZÁLOGHITEL PÉNZÜGYI FELTÉTELEI: Az egy gépjárműre adható minimális hitel összege 50.000,-Ft, azaz Ötvenezer forint, a maximális hitel összege 3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió Ft. Amennyiben a Zálogfiók Zrt. igazgatóságának két tagja egy ügyletnél indokoltnak tartja, egyedi limitet határozhat meg, de ez sem haladhatja meg 5.000.000,-Ft-ot, azaz Ötmillió Forintot.

2a./ A záloghitel összege a fedezetül felajánlott zálogtárgy becsült forgalmi értékének 40-50-60 %-áig terjedhet.
2b./ A hitel futamideje  1 hónap, vagy 3 hónap lehet. A ZÁLOGHITEL EGY HÉTRE KAMATMENTES!
2c./ A kamat mértéke a folyósított hitel összege után 0,085% naponta.
2d./ A kezelési költség %-ban az alábbi táblázat szerint attól függ, hogy az Ügyfél a becsérték 40-50-60%-ában milyen mértékű hitelt kíván felvenni:

HITEL ÖSSZEGE becsérték 40%-a esetén becsérték 50%-a esetén  
Futamidő   
     
1 hónap
4% 
5% 
 
3 hónap 
6% 7%  

A kezelési költség a záloghitel folyósításakor levonásra kerül. Hosszabbítás esetén új hitelvizsgálat történik, melynél e költségek ismételten felmerülnek.

2e./ Tárolási-parkolási díj: a parkolási konstrukciók közül egyet az Ügyfél kötelezően függő ügynöknél, az összeg a hitelező számára előre nem ismert, a díj egy napra számított összege az Ügyfél választásától függő költség, melyre vonatkozóan a függő ügynökkel köt szerződést.
2f./ Okmányirodai díj 5.000,- Ft. (2.300,- Ft bejegyzési/törlési díj, valamint 400,- Ft- lekérdezési díj, 1.500 Ft bonyolítási díj, 800,- Ft járulékos költségek).
2g./ A futamidő után 2 hét türelmi idő van, ami alatt a gépkocsit még ki lehet váltani. A türelmi időre késedelmi kamatot is felszámítunk, ennek mértéke a kölcsön összegének 0,5 %-a /nap.

Hitelkalkulátor