Kondiciós listák

KONDÍCIÓS LISTA GÉPJÁRMŰVEK ZÁLOGHITELEZÉSE ESETÉN

ZÁLOGFIÓK Zrt., mint záloghitelező
1222 Budapest, Nagytétényi út 5.

Érvényes: 2018.09.15. napját követően megkötött szerződésekre

 

 

ALKALMAZANDÓ:

A ZÁLOGFIÓK Zrt., mint hitelnyújtó és a gépjárművek őrzésével, tárolásával megbízott függő ügynökei közreműködésével megkötött zálogkölcsön szerződések esetén.

 

ELZÁLOGOSÍTHATÓ:

Törzskönyvvel rendelkező gépjármű, egyedi elbírálás alapján, műszaki állapot figyelembe vételével.

 

1. HITELFOLYÓSÍTÁS FELTÉTELEI:

Érvényes forgalmi engedély, törzskönyv átadása, valamint feltétel, hogy a gépjármű tehermentes legyen.

 

1/a.: MAGÁNSZEMÉLY TULAJDONÁT KÉPEZŐ ZÁLOGTÁRGY ESETÉN:

Az elzálogosító személyazonossági igazolványának és lakcímkártyájának bemutatása.

Az elzálogosító személy azonosításához, illetve a zálogtárgy átvételét igazoló nyilvántartó laphoz szükséges adatok igazolása.

 

1/b.:GAZDÁLKODÓ SZERVEZET TULAJDONÁT KÉPEZŐ ZÁLOGTÁRGY ESETÉN:

Cégjegyzéssel rendelkező személy, vagy személyek személyazonosságának igazolása, illetve ezen jogosultságuk közjegyző által hitelesített igazolás (aláírási címpéldány) fénymásolati példánya, az eredeti bemutatása mellett, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, a NAV-tól 30 napnál nem régebbi nullás igazolás.

 

2. A ZÁLOGHITEL PÉNZÜGYI FELTÉTELEI:

Az egy járműre adható maximális hitel összeg: 3.000.000.- Ft. Amennyiben a Zálogfiók Zrt. igazgatóságának két tagja egy ügyletnél indokoltnak tartja, egyedi limitet határozhatnak meg, de ez sem haladhatja meg az 5.000.000.- Ft-ot.

 

2/a    A záloghitel összege a fedezetül felajánlott zálogtárgy becsült forgalmi értékének 50 százalékáig terjedhet.

2/b  A hitel futamideje: 30 nap.

2/c   A kamat napi mértéke a folyósított hitel összegének 0,085 %-a. A futamidő kamat kiváltáskor esedékes.

2/d  Az ügyleti kezelési költség kiváltáskor esedékes, mértéke a kifizetett zálogkölcsön 0,2481 %-a.

2/e   Hosszabbítás esetén új hitelvizsgálat történik, és prolongálási díjat kell fizetni, melynek mértéke a kölcsön 5 %-a. Továbbá a meghosszabbított ügylet esetében is kamat, és kezelési költség merül fel, a 2/c pontban feltüntetett mértékben.

2/f   Parkolás-őrzés: a parkolási konstrukciók közül egyet az Ügyfél kötelezően választ a függő ügynöknél, az összeg a hitelező számára előre nem ismert, a díj egy napra számított összege az Ügyfél választásától függő költség, melyre vonatkozóan a függő ügynökkel köt szerződést.

2/g  A futamidő után két hét türelmi idő van, amely alatt a gépkocsit még ki lehet váltani. A türelmi időre késedelmi kamatot is felszámítunk, ennek mértéke évi 31,025 %, és kezelési pótdíjat is kell fizetni, melynek mértéke 0,5 %-a naponta.

2/h  A THM az MNB alapkamattól függően alakul, jelenleg 39,9 %. A THM pontos mértékét az Ügyfélnek előre átadott, majd a szerződéshez mellékelt előzetes ügyfél tájékoztató tartalmazza.

2/i   A visszatartási kérelem díja. A Zálogfiók Zrt. egyedileg, az Ügyfél kérelmére, diszkrecionális jogkörben meghozott döntése alapján lehetőséget biztosíthat a kölcsönszerződés türelmi idejének meghosszabbítására, amely alatt a zálogtárgy értékesítésére nem kerül sor. A visszatartási kérelem díja a kölcsönösszeg 2 %-a.

 

Készült - többek között - az MNB 24/2018. (VII.5.) számú ajánlásának figyelembe vételével, a Fair Banki magatartás megvalósítása érdekében.

 

ZÁLOGFÓK Zrt.

 

Hitelkalkulátor